Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v utorok 16.8.2022 bude pokračovať frézovanie starého povrchu na Športovej ulici. Je nutné, aby žiadne auto neparkovalo na ulici. Ulica bude čiastočne prejazdné. O ďalšom postupe vás budeme informovať.