Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z dôvodu poruchy na cestnej fréze sa dnešné práce neukončili. Zajtra sa budú vykonávať práce na výškových úpravých poklopov. O ďalšom postupe vás budeme informovať.