Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

augustový zvoz zeleného odpadu, ktorými sú odpilky konárov, haluziny (čiže to čo je možné zoštiepkovať) sa presúva na 27. augusta 2022.  Ďakujeme za pochopenie.