Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Štvrtok 11.8.2022 od 7:00 začne frézovanie starého povrchu - je nutné aby žiadne auto neparkovalo na uliciach. Ulice budú čiastočne prejazdné. Následne sa budú vykonávať výškové úpravy kanalizačných a vodovodných poklopov.

Pondelok 15.8. a utorok 16.8 - úplne uzatvorenie Športovej a Zemianskej ulice. Na cesty nebude možné vojsť autom. Prosím prispôsobte tomu svoje povinnosti.