Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude od 5.8.2022 do 12.8.2022 (vrátane) zatvorená.