Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dovolenka dňa : 01.08.2022  - 14.08.2022 

ZASTUPOVANIE:  MUDr. A. Frey

Pondelok:   V. Cetín                                      12:00 - 16:00 hod. 

Utorok:   Vinodol                                           08:00 - 12:00 hod. 

Streda:   V. Cetín                                           08:00 - 12:00 hod. 

Štvrtok:   Vinodol                                          12:00 - 16:00 hod. 

Piatok:   V. Cetín                                           08:00 - 12:00 hod. 

Telefonický kontakt do ambulancie V. Cetín, Vinodol        0908 862 425

Akútne stavy - volať 155  alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od 16:00 hod.