Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pripomíname Vám, že v stredu 13. júla 2022 sa uskutoční zber papiera. Papier musí byť uložený vo vreci modrej farby. V prípade, že nemáte modré vrece, môžete použiť aj iné a následne Vám bude vymenené za modré.

Kartóny a krabice, ktoré sa nezmestia do vreca je možné mať uložené voľne, ideálne však zviazané.

Harmonogram odvozu odpadu na rok 2022

Systém nakladania s odpadmi

Čo kam patrí ? (ako správne triediť)