Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obecný úrad bude od pondelka 29.8.2022 do piatka 2.9.2022 (vrátane) zatvorený. Kandidátne listiny bude možné odovzdať v utorok 30. 8. 2022 od 8:00 do 24:00.

Ďakujeme za pochopenie