Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že v pondelok 04.07.2022 bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.