Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Spoločnosť Waste transport, a.s. oznamuje občanom, že vzhľadom na horúce letné počasie, bude zber jednotlivých odpadov začínať už od 5:30 ráno, preto žiadame občanov, aby svoje smetné nádoby vykladali už večer pred vývozom.