Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

DHZ Malý Lapáš v spolupráci s obcou Malý Lapáš Vás pozývajú na 5. ročník detskej hasičskej súťaže a zároveň 2. kolo Detskej hasičskej ligy ZSHL 2022, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. júla 2022 o 9.00 hod. na ihrisku v Malom Lapáši.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.