Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že pošta bude dňa 01.07.2022 (piatok) a 04.07.2022 (pondelok) otvorená v čase od 08:00 do 09:00 hodiny z prevádzkových dôvodov.