Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že piatok 24.06.2022 bude pošta zatvorená z prevádzkových dôvodov.