Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Vážení obyvatelia,
po mnohých urgenciách nám zberová spoločnosť zaslala harmonogram zberu triedeného odpadu až dnes, navyše len na 3. štvrťrok. Napriek dohode z januára 2022, že papier sa bude vyvážať každé 2 mesiace nám spoločnosť oznámila, že zber bude v júli a potom až v decembri.  S týmto konaním nesúhlasíme a budeme harmonogram budeme riešiť.

Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)

Zelený zber - traktor

(konáre, haluzina)

Január 14, 28 4 10 19

15 (vianočné stromčeky)

Február 11, 25 2 16 - -
Marec 11, 25 2 - 14 -
Apríl 8, 22 5 4 - 23
Máj 6, 20 3   16 21
Jún 3, 17 3     18
Júl 1, 15, 29 4  13  14 16
August 12, 26     20
September 9, 23   24
Október 7, 21       15
November 4, 18        
December 2, 16, 30