Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Kaufland hľadá brigádnika pre pravidelné doručovanie reklamných novín kaufland. Je to 400ks novín, každý utorok alebo v stredu, v obci Malý Lapáš. Vhodné pre študentov, dôchodcov a rodičov na materskej dovolenke. Plat od 42,00 eur + motivačné príplatky za 4 roznosy. Ďalšie info na tel. čísle: 0905 812 522.