Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes pribudla na zastávke Na pažiti solárna stanica, ktorá slúži pre dobíjanie telefónov, tabletov, kolobežiek a bicyklov. Tiež je možné kompresorom dofúkať pneumatiky bicykla. V nabližších dňoch (po registrácii v Integrovanom záchrannom systéme) pribudne Automatický externý defibrilátor, ktorý dúfajme, že nebude nutné tak skoro použiť, ale ak áno, môže niekomu zachrániť život.

Veríme, že toto príslušenstvo nám dlho vydrží, a že sa jeho časti nestanú obeťov vandalizmu alebo krádeže.

Vybudovanie solárnej stanice je zrealizované vďaka dotácii z Regionálneho združenia Dolná Nitra o.z. v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vo výzve: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach,  Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

solarna stanica