Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po takmer štyroch rokoch neustálych rokovaní s Krajským dopravným inšpektorátom a mnohých verziách projektovej dokumentácie sa nám podarilo docieliť zlegalizovanie dopravných značiek začiatok a koniec obce (tie v minulosti presunuli neznámi obyvatelia obce). V minulom roku nám Krajský dopravný inšpektorát povolil len presun v smere z Veľkého Lapáša. Tento rok sa nám podarilo spolu s Okresným úradom v Nitre povoliť presun aj v smere od Pohraníc. 

Dnes Regionálna správ a údržba ciest Nitra zrealizovala presun dopravných značiek začiatok a koniec obce na miesto, ktoré schválila polícia. Dnešným dňom je oficiálne rýchlosť 50 km/h už od Jágera. Teraz už nič nebráni plánovaniu projektovej dokumentácie na chodníky aj v tejto časti.

zaciatok obce