Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Adrián Frey oznamuje, že od 08.06.2022 do 10.6.2022 (vrátane) sa v ambulancii nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupovanie:

Streda 8.6.2022    V. Cetín 8.00 - 12.00 hod.

Štvrtok 9.6.2022    Vinodol 13.00 - 16.00 hod.

Piatok 10.6.2022   V. Cetín 8.00 - 12.00 hod.

Telefonický kontakt do ambulancie Veľký Cetín, Vinodol: 0908 862 425

Akútne stavy - volať 155 alebo pohotovosť pre dospelých Nitra od 16.00 hod.