Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble oznamuje záujemcom o štúdium, že prijímacie skúšky k školskému roku 2022/2023 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia  8. a 9. júna 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny na Základnej umeleckej škole vo Vrábľoch.