Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že kvôli čerpaniu dovolenky bude od 6.6.2022 -10.6.2022 zatvorené.