Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

na fotke je balón z lopty, ktorý skončil na čerpadle. Ako sa tam dostal, nevieme.