Vážení obyvatelia,

v pondelok 30. 5. 2022 o 19:00 sa bude konať brigáda na autobusovej zástavke Na pažiti pod záštitou Miestneho spolku Červeného kríža. Cieľom bude odstránenie burín a vyčistenie priestoru v okolí autobusovej zástavky a detského ihriska. Kto má chuť pomôcť, je vítaný.