Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v pondelok 30. 5. 2022 o 19:00 sa bude konať brigáda na autobusovej zástavke Na pažiti pod záštitou Miestneho spolku Červeného kríža. Cieľom bude odstránenie burín a vyčistenie priestoru v okolí autobusovej zástavky a detského ihriska. Kto má chuť pomôcť, je vítaný.