Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

KDK Lapáš pozýva všetky deti na Deň detí, ktorý sa uskutoční dňa 05.06.2022 so začiatkom o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Malom Lapáši. Na deti čaká aj penová show! Odporúčame priniesť náhradné oblečenie pre deti.