Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

nakoľko sa opäť blíži letné obdobie, dovoľujeme si Vám v prílohe zaslať informačný materiál o správnom spôsobe napúšťania bazénov zo siete verejného vodovodu. Každoročne sa stretávame s komplikáciami spôsobenými hromadným napúšťaním bazénov z verejného vodovodu. Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré môžu spôsobiť opakované zakalenie vody a zároveň aj pokles tlaku, čo sa následne negatívne prejaví u viacerých odberateľov.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí predchádzať nepríjemným udalostiam pri prevádzke verejného vodovodu.  

Leták s informáciami ako napustiť bazén (pdf, 184 kB)