Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý, kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný.

Podmienky súťaže:

* Každý súťažiaci môže odovzdať ľubovoľný počet búdok do súťaže. Môžu byť poslané rovnaké aj rôzne druhy búdok, minimálne však 1 kus.

* Porota má právo niektoré búdky vyradiť zo súťaže.

* Búdka pre vtáky môže byť vyrobená  z rôznych materiálov.

* Búdka musí byť z jednej strany ľahko otvárateľná a čistiteľná, u polo búdok toto kritérium nie je.

* Búdka nesmie po vonkajších ani vnútorných stranách obsahovať ostré výčnelky v podobe presahujúcich končekov klincov alebo skrutiek, nátery musia byť zaschnuté (nesmú sa lepiť).

* Ku každej búdke treba priložiť vyplnený súťažný formulár, ktorý si môžete stiahnuť na: www.malalehotabielemore.sk

* Búdka bez vstupného formulára môže byť po uvážení zaradená do súťaže,  avšak tu formulár doplní  usporiadateľ a obec sa určí : Malá Lehota

* Búdky je potrebné fyzicky doručiť do dátumu: 30.júna.2022

na zberné miesta (informujte sa  vopred)

* Nakoľko na obecnom úrade Malá Lehota nám nesmierne vychádzajú v ústrety, búdky, ktoré budú mať vo vstupnom formulári v kolónke „Mesto/obec“ uvedenú obec Malá Lehota, zostanú výlučne pre potrebu obce Malá Lehota a priľahlých štálov, a  jej katastra. Takto sa búdky vrátia občanom aj chatárom. Niektoré sa vyvesia v škole a všade, kde to bude vhodné a potrebné.

Viac informácií nájdete na stránke: https://malalehota.bielemore.sk/podmienky-sutaze/
Podmienky súťaže (pdf., 502.78 KB)
Prihlasovací formulár (pdf. 487.53 KB)