Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

včera nám na čističke odišlo ďalšie čerpadlo. V poradí za posledné dva roky už tretie. Príčina stále tá istá - vlhčené obrúsky. Cena nového čerpadla je približne 2 000 eur.