Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v stredu 4.5.2022 od 8:00 do cca 10:00 bude z dôvodu betonážnych prác čiastočne neprejazdná Hlavná ulica v úseku medzi Čerešňovou a Obecným úradom a nebude možná obsluha autobusovej zástavky Na pažiti. Autobus sa bude otáčať na zastávke Čerešňová.

Ďakujeme za zhovievavosť.