Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Deti z Materskej školy Malý Lapáš a pani učiteľky Vás pozývajú na svoje vystúpenie ku dňu matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 14:00 vo vinohradoch na Dvore u Rezbára. Prosíme všetkých účastníkov aby svoje autá nechali v dedine a nešli s nimi do vinohradov.