Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ďakujeme všetkým čo svojou prácou a časom pomohli pri zrealizovaní tradičného stavania mája. Ďakujeme za vytvorenie a vyzdobenie venca, za prípravu stromu, za jeho postavenie, za prípravu opekačky, za podávanie občerstvenia, za detskú diskotéku a za upratanie po skončení akcie.

Ďakujeme Natálii Zemanovej a Nele Zemanovej sa kultúrne spestrenie a Agátom Nitra za tekuté občerstvenie.

Ďakujeme tiež všetkým čo sa akcie zúčastnili. Veríme, že ste si stretnutie so susedmi a známymi užili. Tešíme sa na vás pri ďalšej podobnej akcii.