Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude z prevádzkových dôvodov dňa 29.04.2022 otvorená v čase od 08:00 do 10:00 hodiny.