Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od 26.04.2022 do 29.04.2022 (vrátane) nebude ordinovať z dôvodu školenia.

Zastupovanie (pdf., 1.46 MB)