Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z dôvodu prekládky elektrickej rozvodnej skrine oproti ČOV, bude prerušená dodávka elektrickej energie na časti ulice Na pažiti, Kollárova ulica a časť Hurbanovej ulice (od križovatky s Kollárovou k potoku). Prevádzka ČOV bude zabezpečená z naftového generátora.

Prerušenie bude 29. 4. 2022 v čase od 9:00 do 15:00. 

Oznam Západoslovenskej distribučnej, a.s. (pdf, 89 kB)