Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od dnešného dňa si môžete na obecnom úrade, počas stránkových hodín, osobne prevziať rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch.

Pondelok:     8:00 - 12:00       13:00 - 15:00

Utorok:        nestránkový deň

Streda:         8:00 - 12:00       13:00 - 17:00

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:         8:00 - 12:00   

Právnickým osobám a obyvateľom s aktívnou elektronickou schránkou na slovensko.sk boli rozhodnutia doručené elektronicky. Neprevzaté rozhodnutia budeme posielať poštou do vlastných rúk.