Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Národná transfúzna služba opäť realizuje v spolupráci s Miestnymi spolkami červeného kríža mobilné odbery krvi. V obci Malý Lapáš sa dobrovoľný odber krvi uskutoční v piatok 13. mája 2022.