Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od 23. 3. do 31.3. 2022 budú zamestnanci spoločnosti odpisovať stav vodomerov na celom území obce.