Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia AB - Dent, s.r.o. 18.03.2022 z dôvodu školenia neordinuje. Akútne prípady ošetrí zastupujúci lekár po telefonickom dohovore na tel. čísle 037/656 70 28 MUDr. Bédyová ZS Cabajská 7 Nitra.