Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes sme pozametali asfaltové cesty v obci. Odstránil sme tak nánosy a prach, ktoré sa tam vytvorili po zime. Vyčistili sme Hlavnú ulicu, ulicu Sv. Martina, Čerešňovú ulicu, ulicu Na priehon a autobusové otočisko.