Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodný lekár pre dospelých MUDr. Frey oznamuje, že dňa 11.03.2022 /piatok/ nebude v Golianove ordinovať. Zastupovaný bude vo Veľkom Cetíne od 8.00 do 12.00 hod.