V mene ľudí, ktorým pôjde zbierka ďakujeme všetkým, ktorí do nej prispeli potravinami aj ostatnými potrebami alebo inak pomohli. Ďakujeme za krabice aj odvoz zbierky. Vyzbieralo sa toho naozaj veľa.