Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V mene ľudí, ktorým pôjde zbierka ďakujeme všetkým, ktorí do nej prispeli potravinami aj ostatnými potrebami alebo inak pomohli. Ďakujeme za krabice aj odvoz zbierky. Vyzbieralo sa toho naozaj veľa.