Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš ponúka na prenájom spoločenskú miestnosť s kuchynkou, wc a príslušenstvom, ktoré tvorí jedálensky servis (taniere, príbory, polievkové misy, šalátové misy, šálky, príbory, poháre, džbány, chaffingy), chladnička, umývačka riadu, rýchlovarná konvica, mikrovlnka, dvojplatnička.

Kapacita miestnosti je do 40 ľudí.

Cena za prenájom:

občania s trvalým pobytom v obci Malý Lapáš za účelom rodinného a obdobného posedenia

40,00 € (leto)
50,00 € (zima)

občania bez trvalého pobytu v obci Malý Lapáš za účelom rodinného a obdobného posedenia

60,00 € (leto)
70,00 € (zima)

občania s trvalým pobytom v obci Malý Lapáš za účelom karu

20,00 €

občania bez trvalého pobytu v obci Malý Lapáš za účelom karu

30,00 €

občianske združenia a spolky pôsobiace v obci Malý Lapáš

bez poplatku

vzdelávacie aktivity

5,00 € / hod

podnikatelia, politické strany a hnutia, združenia za účelom organizovania predajných a prezentačných podujatí s použitím kuchynky

100,00 €

podnikatelia, politické strany a hnutia, združenia za účelom organizovania predajných a prezentačných podujatí bez použitia kuchynky

80,00 €

Zábezpeka - nevracia sa ak nebude priestor odovzdaný v stave v akom bol odovzdaný do prenájmu

100,00 €

 

Prenájom príslušenstva:

návlek na stoličku

1,00 €  / ks / akcia

obrus

3,00 €  / ks / akcia

nádoba na ohrev + horiaca pasta

5,00€ / nádoba / akcia
cena pasty podľa nákupnej ceny

Obdobie leto je časť roka, kedy nie je potrebné v budove kúriť. Obdobie zima je časť roka, kedy je v budove potrebné kúriť.

V prípade poškodenia alebo rozbitia inventára platí prenajímateľ obstarávaciu sumu inventára.

Ceny prenájmu sú určené podľa VZN Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Malý Lapáš (pdf, 791 kB)