Vážení obyvatelia,

pripomíname, že v stredu 2. marca 2022 sa bude vykonávať zber plastov, kovov (plechovky, konzervy) a tetrapakov. Všetky sa zbierajú do vriec žltej farby, ak nemáte žlté vrecia môžete použiť aj vrecia inej farby.