Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v spolupráci s Krízovým štábom Okresného úradu v Nitra vyhlasuje zbierku potravín a nevyhnutných hygienických potrieb pre občanov z Ukrajiny, ktorí sú zasiahnutí vojnovým konfliktom a boli nútení opustiť svoje bydlisko.

Do zbierky môžete prispieť každý deň od 8:00 do 17:00. Prípadne, kontaktujte starostu na 0903 601 874. 

Do zbierky môžete prispieť:

  • trvanlivými potravinami ako sú napríklad konzervy, paštéty, instantné polievky, káva, čaje, minerálky,
  • trvanlivými detskými potravinami, napríklad piškóty, sušienky, sladkosti, detská výživa, dojčenská voda, sušené mlieko,
  • detské potreby ako sú plienky rôznych veľkostí, vlhčené utierky, 
  • a ďalej ženské hygienické potreby, tekuté mydlá, dezinfekcia na ruky, vrecia na odpad so sťahovacou páskou.

Takto vyzbierané komodity sa počas logistiky budú viackrát nakladať a vykladať, preto Vás žiadame aby ste do zbierky dávali len také potraviny (napr. minerálka, detská výživa...), ktoré nie sú balené v skle!

Do zbierky NENOSTE šatstvo, hračky, knihy, deky, ovocie a potraviny s krátkou dobou trvanlivosti.

Veci môžete priniesť pred Obecný úrad Malý Lapáš do budovy bývalých potravín od vyhlásenia tejto výzvy do 4.marca 2022 (piatok) do 12:00Za Vašu ochotu a pomoc Vám vopred ďakujeme!