Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

včera popoludní sa podarilo zamerať miesto, kde je poškodené vedenie verejného osvetlenia. V prípade Muránskej ulice sa svetlá napojili na najmenej poškodený vodič, toto riešenie je však krátkodobé a lampy môžu kedykoľvek znova vypadnúť. V prípade Bernolákovej ulice toto riešenie možné nie je, všetky vodiče sú spálené. Rozkopávka a oprava vedenia sa bude realizovať budúci týždeň po vytýčení inžinierskych sietí.

vo chalupkova vo muranska