oznamuje, že pošta bude od 21.02.2022 do 25.02.2022 otvorená v čase od 08:00 - 12:30 a od 13:00 do 14:00 hod. v stredu od 13:00- 17:00hod.