Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

mnohí z vás vedia, že do kontajnera na sklo patrí len sklo. Nevedia to však všetci a preto pripomíname, že plasty a papier do kontajnera na sklo nepatria. Myslíme tým igelitky, krabice, korkové a plastové zátky.

Na fotkách nižšie je kontajner na Zoborskej ulici. Ďakujeme pozornému obyvateľovi za podnet.

SkloIMG 20220213 174846

SkloIMG 20220213 174942