Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v piatok 11.02.2022 bude pošta otvorená v čase od 08:00 do 12:30hod.