Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pred dvoma týždňami sme čistili zbernú šachtu pred ČOV, čo nás stálo 1 118,06 eur. Pri čistení sme zistili, že máme odhrdzavené výtlačné potrubia. Dnes sme tento havarijný stav odstraňovali výmenou výtlačného potrubia, ktoré je hlboko v zemi.