Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia pripojení na kanalizáciu,

za posledné dva týždne sme mali na čističke pravidelne upchaté obe čerpadlá. Včera to bolo počas noci až štyri krát. Keď sa upchajú obe čerpadlá, čistička nefunguje a po naplnení stokovej siete začnú splašky pretekať do domácností. Dnes sme časť kanalizácie a zbernú šachtu pred čističkou museli vyčistiť špeciálnym strojom. Náklady na také čistenie sú vysoké. Tieto peniaze mohli byť použité na niečo rozumnejšie.

Textílie = vlhčené utierky do kanalizácie nepatria! Čerpadlo si s nimi poradiť nevie. Spláchli by ste tričko?